Nejnovější pokročilý
asistenční systém pro řidiče


Systém Mobileye Série 5 funguje jako třetí oko řidiče. Neustále monitoruje cestu před vozidlem. Včas upozorní na blížící se kolizi!

Hlavní prvek je inteligentní kamera, integrovaná do jednoho zařízení spolu s procesorem EyeQTM a algoritmy společnosti Mobileye, která se jednoduše připevní na čelní sklo uvnitř vozidla. Systém identifikuje potencionálně nebezpečné situace a svislé dopravní značení. Řidič je upozorněn zvukovými a vizuálními výstražnými signály, které umožní předejít kolizi, případně zmírnit její následky. Díky tomu je cestování bezpečnější nejen pro řidiče, ale i pro ostatní účastníky silničního provozu včetně chodců.

Systém Mobileye nepořizuje a neukládá obrazový ani zvukový záznam.

Bezpečnostní funkce poskytované systém SHERLOG Trace Mobileye

Varování o přejezdu podélného vodícího pruhu (LDW)

Řidič je upozorněn vizuálními a zvukovými signály pokud začne přejíždět podélné vodící pruhy z nestandardních důvodů. Výstraha zazní 0,5 sec před přejetím čáry jízdního pruhu.

Varování o kolizní situaci s vozidlem před řidičem (FCW)

Systém upozorní na hrozící kolizi s vozidlem před řidičem, případně čelní srážku. Řidič je upozorněn 2,7 sekundy před možnou srážkou, a je tak schopen na vzniklou situaci reagovat.

Varování o nedodržení bezpečné vzdálenosti (HMW)

Asistence pro dodržení bezpečné vzdálenosti s vozidlem před řidičem. Vizuální upozornění je aktivováno při nebezpečném přiblížení, zvukové při kriticky malém odstupu.

Varování před srážkou s chodcem (PCW)

Funkce upozorňuje řidiče vizuálním a zvukovým signálem 2 sekundy před srážkou s chodcem nebo cyklistou. Působí přes den.

Rozpoznávání dopravních značek (TSR) s funkcí signalizace omezení rychlosti (SLI)

Rozpoznávání dopravních značek, jejich vyhodnocení a informování řidiče. SLI funkce rozeznává informace o lokálních omezeních rychlosti a upozorňuje na jejich překročení.

Mobileye Monitor – reporting ve webové aplikaci

Reporting z varování:

Mobileye Monitor je k dispozici nejen v offline verzi, kdy zobrazuje varování jen řidiči auta, ale také v online verzi, kdy z nashromážděných informací vytváří grafy, reporty, porovnání.

 • Přenos údajů ze systému Mobileye přes jednotku SHERLOG
 • Vyhodnocení údajů ve webové aplikaci Mobileye Monitor
 • Statistiky řidičů dle:
  • Jednotlivých varování z Mobileye
  • Komplexní přehled záznamů z ME
  • Sledování trendu
 • Možnost vzájemného srovnání jízdních vlastností řidičů – žebříček řidičů
 • Reporting v rámci knihy jízd, kombinace se standardními daty z jednotek SHERLOG
 • Kompletní řešení pro správu vozového parku
 

Přínosy systému

Zvýšení bezpečnosti – snížení nehodovosti

 • Cca 90 % nehod je způsobeno nepozorností řidiče
 • Vizuální a zvuková upozornění mohou dle posledních statistik jednoho z klientů ME využívajícího systém pro správu svého vozového parku snížit:
  • Počet nehod způsobených nedostatečným odstupem o 40 %
  • Počet překročení jízdního pruhu o 80 %

Úspora nákladů

 • Snížení provozních nákladů
 • Zlepšení jízdních vlastností které mají vliv na opotřebení vozu (pneu, brzdy…)
 • Snížení spotřeby vozu
 • Náklady spojené s likvidací pojistné události
 • Pracovní neschopnost v případě nehody
 • Návratnost investice do systému v řádech měsíců

Dle výsledků studie pojištovny AXA (AXA Winterthur, 2009) již 1,5 vteřinové varování před možnou kolizí může odvrátit až 90 % nehod. 93 % nehod je zaviněno lidským faktorem.